4 เทคนิคการออมเงิน ให้ประสบผลสำเร็จ

4 เทคนิคการออมเงิน ให้ประสบผลสำเร็จ

4 เทคนิคการออมเงิน ให้ประสบผลสำเร็จ

การออมเงิน ถือว่ามีความสำคัญมาก เนื่องจากเราไม่รู้ว่าอนาคตจะต้องใช้จ่ายอะไรที่จำเป็นบ้าง แถมค่าของเงินก็ลดลงมากเลยทีเดียว และสำหรับใครที่กำลังจะเริ่มเก็บเงินด้วยการออมเงิน แต่ก็ยังไม่ประสบผลสำเร็จสักที วันนี้เราจะมาแนะนำ 4 เทคนิคการออมเงิน ให้ประสบผลสำเร็จ เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกคนได้นำไปใช้ในการออมเงิน แล้วจะต้องทำอย่างไรบ้างนั้น ไปดูกันเลย

4 เทคนิคการออมเงิน ให้ประสบผลสำเร็จ

ตั้งเป้าหมายของเงินที่ต้องการออมก่อน

1. ตั้งเป้าหมายของเงินที่ต้องการออมก่อน

สิ่งแรกที่เราจะต้องทำ และให้ความสำคัญก็คือ การตั้งเป้าหมายในการออม ซึ่งไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นทำอะไร ก็ควรตั้งเป้าหมาย หรือมีแบบแผนในการทำก่อนเสมอ เพราะการมีเป้าหมาย ทำให้เรารู้ว่าปัจจุบันตัวเรานั้นอยู่ตรงจุดไหนแล้ว ยังอยู่ในเส้นทางที่จะบรรลุเป้าหมาย หรือกำลังหลงทางหรือไม่ เข้าใกล้เป้าหมายแล้วหรือยัง โดยเป้าหมายที่ดีนั้นต้องมีความชัดเจน วัดผลได้ สามารถเป็นจริงได้ สอดคล้องกับความเป็นจริง และมีการกำหนดกรอบเวลา ซึ่งจะช่วยให้การตั้งเป้าหมายของเรานั้นชัดเจนขึ้น และกระตุ้นให้เราอยากไปให้ถึงเป้าหมายนั้นมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น หากเราตั้งโจทย์ว่าเราต้องการเก็บเงิน 1 ล้านบาท ภายใน 10 ปี เราจะสามารถคำนวณหาวิธีการที่จะไปถึงเป้าหมายนั้นได้ เช่น ต้องเก็บเงินเดือนละเท่าไหร่ หรือลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนประมาณกี่ % ต่อปี

ทำความรู้จักกับสินทรัพย์ที่ต้องการลงทุน

2. ทำความรู้จักกับสินทรัพย์ที่ต้องการลงทุน

การออมอีกหนึ่งวิธีที่คนส่วนใหญ่เลือกทำก็คือ การซื้อสินทรัพย์เพื่อรอรับผลตอบแทน ที่มาในรูปแบบของดอกเบื้อ หรือเงินปันผล เช่น การซื้อตราสารหนี้ การฝากประจำ เป็นต้น เพราะเมื่อเรารู้เป้าหมายที่เราต้องการแล้ว การที่จะไปถึงเป้าหมายนั้นก็มีหลากหลายวิธี เปรียบเสมือนการเดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ ที่สามารถไปด้วยเครื่องบินก็ได้ รถยนต์ก็ได้ รถไฟก็ได้ การเก็บออมก็เช่นเดียวกัน เราจึงต้องทำความรู้จักกับสินทรัพย์ที่จะพาเราไปสู่เป้าหมาย เช่น หากเราใช้เงินฝากประจำที่ดอกเบี้ยไม่สูงมากนักก็อาจจะต้องใช้เวลานานเพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย แต่หากใช้กองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นก็อาจจะไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้น แต่ก็มีความเสี่ยงที่จะขาดทุนเช่นกัน

ที่สำคัญต้องยึดเป้าหมายของเราตามหลัก SMART เป็นหลัก ว่าเป็นเป้าหมายแบบไหน ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ เพราะสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละประเภทก็เหมาะสมกับเป้าหมายแตกต่างกัน เช่น เงินฝากประจำ กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นสำหรับเป้าหมายระยะกลาง/ยาว 3 – 7 ปีขึ้นไป ก็สามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น อย่าง หุ้น กองทุนที่ลงทุนในหุ้น กองทุนอสังหาริมทรัพย์ ทองคำ และสินทรัพย์อื่น ๆ เนื่องจากสินทรัพย์เหล่านี้มีความผันผวนสูง หากลงทุนในระยะสั้นนั้นมีโอกาสขาดทุนได้สูง ทำให้อาจจะไม่เหมาะสมมากนัก ตามตัวอย่างในตารางด้านล่าง

เลือกวิธีการเก็บออมที่ได้ผล และเหมาะกับตัวเรา

3. เลือกวิธีการเก็บออมที่ได้ผล และเหมาะกับตัวเรา

เทคนิคต่อมาคือการเลือกวิธีการเก็บออมให้ได้ผล โดยหลังจากที่ทราบเป้าหมายแล้ว เราจะต้องวางแผนการออมให้ถูกวิธี แนะนำว่าให้เก็บออม ไม่ใช่อดออม จากนั้นเลือกผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับเป้าหมาย แล้วต้องเลือกวิธีการเก็บออมให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ หรือมีการระบุจำนวนเงินออมในแต่ละครั้งด้วยนั่นเอง เช่น เก็บเงินเดือนละครั้ง จำนวนเท่า ๆ กันทุกเดือน หรือจะเป็นการเก็บเงินทุกวันก็ได้ และหนึ่งในวิธีการเก็บออมที่ง่ายที่สุดที่อยากแนะนำให้ทุกคนลองนำไปปรับใช้ ก็คือ การลงทุนแบบ DCA dollar-cost averaging หรือการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน โดยเราจะกำหนดการลงทุนเป็นงวด ๆ งวดละเท่า ๆ กัน

อาจลงทุนเป็นรายเดือน ราย 3 เดือน โดยไม่สนใจว่าราคาหน่วยลงทุน หรือราคาหุ้นที่เราจะซื้อตอนนั้นเป็นเท่าไร จะขึ้นหรือจะลงก็ไม่สนใจ การลงทุนแบบนี้จะเป็นระบบที่ตัดเอาอารมณ์ความรู้สึกออกไป เป็นการลงทุนแบบอัตโนมัติไปเรื่อย ๆ โดยตั้งเป้าหมายเป็นจำนวนเงินที่ต้องการลงทุนเป็นหลัก ซึ่งนอกจากจะช่วยเราให้เก็บเงินได้แล้ว ยังช่วยสร้างวินัยในการออมที่เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่จะพาเราให้ไปถึงเป้าหมายได้อีกด้วย

4 เทคนิคการออมเงิน ติดตามแผนการออมของเราอยู่เสมอ

4. ติดตามแผนการออมของเราอยู่เสมอ

เทคนิคสุดท้ายของการออมให้ประสบผลสำเร็จก็คือ การติดตามผลที่เราทำมาทั้งหมด ว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ซึ่งเหตุผลที่เราควรให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ก็เพราะ การวางแผนการเงินนั้น ไม่ใช่กิจกรรมที่ทำแค่ครั้งเดียวก็จบโดยไม่ต้องทำอะไรต่อ เนื่องจากแม้ว่าเราจะวางแผนไว้ได้อย่างดีเยี่ยมแค่ไหน หรือลงมือทำไปแล้วบ้างก็ตาม แผนนั้นก็ยังมีโอกาสผิดพลาด จากเรื่องที่เราไม่คาดคิด

หรือจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ ที่เราไม่สามารถควบคุมได้ ทั้งจากปัจจัยภายใน (ปัจจัยที่เกี่ยวกับตัวเราเอง) และปัจจัยภายนอก (ปัจจัยที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ เงื่อนไขกฎระเบียบต่าง ๆ) ซึ่งสิ่งเหล่านั้นจะทำให้เป้าหมายที่เราวางไว้คลาดเคลื่อนไปจากเดิมนั่นเอง ดังนั้น การติดตามผล ที่ช่วยวัดประสิทธิภาพการทำงานของเราได้ดีที่สุด

และทั้งหมดที่กล่าวมานี้ก็คือ 4 เทคนิคการออมเงิน ให้ประสบผลสำเร็จ หวังว่าทุกคนจะเริ่มเห็นความสำคัญของการออมเงินมากขึ้น เพราะนอกจากประโยชน์ที่กล่าวไว้ข้างต้น การออมเงินที่ถูกวิธีจะช่วยให้ทุกคนไปถึงสิ่งที่เรียกว่าอิสรภาพทางการเงินได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเอง

ในปัจจุบันมีกิจการเกี่ยวกับร้านอาหารมากมาย เรียกได้ว่ามีการแข่งขันกันสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกิจการต่างๆ หากใครที่อยากประสบความสำเร็จเรามี 5 เทคนิค สำหรับร้านอาหารที่ช่วยดึงดูดลูกค้าให้มากขึ้น แต่จะมีเทคนิดอะไรบ้างนั้น เราไปดูกันเลย

การมีหุ่นสวยสุขภาพดี เป็นสิ่งที่ใครหลายๆ คนใฝ่ฝันและในบทความต่อไปเราจะมาบอก เคล็ดลับสำหรับคนอยากลดน้ำหนัก สามารถทำได้ง่ายๆ เพียงแค่เริ่มต้นที่ตัวเราเอง